Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma općine Vrsar – ArchaeoCulTour


 

Poštovani (a),

u okviru znanstvenog projekta Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar-Orsera – ArchaeoCulTour provodi se istraživanje stavova lokalnog stanovništva, stručnjaka i turista, s ciljem unapređenja kulturno-turističke ponude i razvoja novih proizvoda kulturnog turizma koji će uključiti atraktivniju prezentaciju vrijedne arheološke baštine i kulturnih krajolika.

Važan dio projekta je i anketiranje mjesnog stanovništva, čiji stavovi i prijedlozi su od ključne važnosti u procesu kreiranja inovativnih sadržaja održivog kulturnog turizma. Stoga bismo Vas molili da pomognete timu istraživača sa pulskog Sveučilišta,  i pridonesete uspjehu projekta tako što ćete ispuniti upitnik u prilogu.

Zahvaljujemo na pomoći i Vašoj podršci projektu!

Postoji 52 pitanja u ovom upitniku.