ZNANJE I STAVOVI O MEDICINSKOJ GENETICI


Poziv na sudjelovanje u ispitivanju znanja i stavova o medicinskoj genetici

Poštovani, pozivamo Vas da ispunite upitnik pod naslovom "Znanje, stavovi i ponašanje vezani uz medicinsku genetiku u liječnika koji nisu specijalisti medicinske genetike". Upitnik je izrađen u svrhu istraživanja koje se provodi u sklopu Centra za genetičku edukaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, čiji je cilj ispitati znanja, stavove i ponašanja vezanih uz medicinsku genetiku u liječnika koji nisu specijalisti medicinske genetike u Republici Hrvatskoj. Na temelju dobivenih rezultata, posljedično prikupljenim dokazima osmislit će se edukacije temeljene na stvarnim potrebama za svaku skupinu ispitanih liječnika.

Svi podaci prikupljeni upitnikom bit će iskorišteni isključivo u istraživačke svrhe. Ispunjavanje upitnika u potpunosti je anonimno i dobrovoljno. Prosječno vrijeme ispunjavanja je petnaestak minuta. Unaprijed Vam zahvaljujemo na izdvojenom trudu i vremenu.

Upitnik je validiran i prihvaćen za objavu u časopisu European Journal of Human Genetics (Čargonja P, Mavrinac M, Ostojić S, Pereza N.) (IF=3.657, Q1 Genetics and heredity).

Postoji 26 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.