Izvori informiranja stanovnika RH o potresima i njihova pouzdanost


Pred Vama je kratki upitnik čiji je cilj utvrđivanje glavnih izvora informiranja stanovnika Republike Hrvatske o potresima. Istraživanje provode autorice s nekoliko znanstvenih institucija (Hrvatski geološki institut, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, Geološki odsjek PMF-a, Institut za turizam, Građevinski fakultet, Zagreb). Podaci prikupljeni ovim upitnikom će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i u potpunosti anonimno.

Nadamo se Vašem sudjelovanju i unaprijed najljepše zahvaljujemo na izdvojenom vremenu!

Postoji 26 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.