Anketa o zagrebačkom potresu


Poštovani/a,

pred Vama se nalazi anketa o nedavnim potresima u Zagrebu koju provode dr. sc. Marija Mustać, doc. dr. sc. Iva Dasović, Helena Latečki (Geofizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu), Ina Cecić (Agencije Republike Slovenije za okolje – ARSO potresi) i dr. sc. Ivan Flis (Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište). Anketom želimo saznati više o Vašim iskustvima tijekom nedavnih potresa. Posebice nas zanima način na koji ste se informirali o potresima te kako doživljavate i nosite se sa stresom samih potresa. 

U anketi ne postoje točni i netočni odgovori.

Važno je napomenuti da će se rezultati istraživanja obrađivati na grupnoj razini bez mogućnosti otkrivanja identiteta sudionika. Drugim riječima, Vaše sudjelovanje je u potpunosti anonimno. Stoga Vas molimo da dobro razmislite o svakom pitanju i iskreno odgovorite.

U bilo kojem trenutku ispunjavanja ankete možete odustati od daljnjeg sudjelovanja u istraživanju.

Ispunjavanje ankete traje oko 10 minuta.

Provođenje ovog istraživanja odobrilo je Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koje je potvrdilo kako je istraživanje u skladu s Etičkim kodeksom sveučilišta te ostalim pravilima i zakonskim regulativama provođenja istraživanja u koje je uključen čovjek.

U slučaju da imate dodatna pitanja, slobodno se javite emailom na ivan.flis@unicath.hr.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.