ODREDNICE RODITELJSTVA U POSVOJITELJSKIM OBITELJIMA


Poštovani očevi i majke,

obraćamo Vam se s molbom da ispunite upitnik koji se nalazi pred Vama, s  ciljem ispitivanja nekih aspekata roditeljskog funkcioniranja, zadovoljstva partnerskim odnosom i percipirane socijalne podrške u posvojiteljskim i biološkim obiteljima. Istraživanje provodi Vlasta Grgec-Petroci, doktorandica Studija pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u svrhu izrade svoje doktorske disertacije. Upitnik sadrži niz pitanja koja se odnose na roditeljsko ponašanje, stres i kompetentnost za roditeljsku ulogu te zadovoljstvo partnerskim odnosom i socijalnu podršku.

Ljubazno Vas molimo da odvojite 20-ak minuta svoga vremena te da nam popunjavanjem online upitnika omogućite bolje razumijevanje iskustava koje imate u ispunjavanju svoje roditeljske uloge.

Prilikom popunjavanja upitnika molimo Vas da pažljivo pročitate upute koje prethode svakoj novoj seriji pitanja. Ovdje nema točnih i netočnih odgovora već nas zanima kako se Vi osjećate i kakvo je Vaše mišljenje. Izbor Vas kao ispitanika je slučajan, ali Vaše nam je mišljenje dragocjeno, stoga Vas molimo da na sva pitanja odgovarate što spontanije i što iskrenije možete te Vas molimo da ne izostavite niti jedno pitanje.

Sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i anonimno, u skladu s istraživačkim etičkim kodeksom. Vaš identitet i privatnost bit će u potpunosti zaštićeni  u postupku obrade i prezentacije rezultata istraživanja te se Vaši odgovori ni na koji način neće zloupotrijebiti. Podaci dobiveni ovim istraživanjem bit će analizirani na grupnoj razini, što znači da se Vaši odgovori  neće iznositi odvojeno od ostalih podataka. Upitnici će  biti pohranjeni u računalu istraživačice,  gdje će biti čuvani pod ključem te uništeni nakon 5 godina, a u  program za obradu podataka unosit će se pod šifrom.

U ovom istraživanju nećete biti izloženi nikakvom specifičnom riziku. Ako budete imali nekih primjedbi na provedeno istraživanje, možete se javiti na rpetani@unizd.hr ili  vlastagpetroci@gmail.com . Ako Vas budu zanimali rezultati istraživanja, molimo Vas obratite se na vlastagpetroci@gmail.com .

Ispunjavanjem upitnika pristajete na sudjelovanje u ovome istraživanju i potvrđujete da ste svjesni kako je to sudjelovanje posve dobrovoljno i da u svakom trenutku možete odustati bez ikakvih posljedica.

Pritiskom tipke sljedeće potvrđujete da ste u potpunosti upoznati s prethodno navedenim detaljima istraživanja i da pristajete na sudjelovanje.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i suradnji!