Dobrobit roditelja djece s teškoćama u razvoju


Poštovani roditelji, ovaj upitnik je namijenjen roditeljima (majkama / očevima) s boravištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju dijete / djecu s objektivno dijagnosticiranom teškoćom / teškoćama  u razvoju (dijete mlađe od 19 godina koje živi s roditeljima). Istraživanje se provodi u sklopu istraživačkog projekta Sveučilište u Zadru, a njegova je svrha dobiti bolji uvid u izazove s kojima se suočava ova skupina roditelja. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni znanstveno-stručnoj i široj javnosti budući da je jedan od ciljeva projekta osvještavanje društvene zajednice o ovoj tematici. Vaše sudjelovanje je dobrovoljno i anonimno. Ukoliko imate pitanja ili želite dobiti dodatne informacije možete se obratiti  izv. prof. dr. sc.  Ani Slišković, voditeljici projekta (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, e-mail: aslavic@unizd.hr).  

Napomena: Ukoliko ne ispunite upitnik do kraja ponovnim pristupanjem poveznici možete nastaviti gdje ste stali.

Zahvaljujemo na suradnji!