Odabir nekretnine za stanovanje 2015


Poštovani, molimo Vas da izdvojite malo vremena i ispunite kratku anketu vezanu uz kupnju nekretnine.

Potrebno je odgovoriti na sva pitanja kako bi Vaši odgovori bili statistički obrađeni.

Anketa je u potpunosti anonimna.

Postoji 17 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.