ANKETA O ZADOVOLJSTVU DOLAZNOG/ODLAZNOG NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA ERASMUS + PROGRAMA


Anketa je pripremljena u svrhu unapređenja kvalitete Veleučilišta u pružanju podrške dolaznom i odlaznom nastavnom i nenastavnom osoblju u okviru Erasmus + programa. Anketa je anonimna.  Prema vrsti pitanja odaberite odgovor koji najbolje opisuje vašu tvrdnju, zatim kratko odgovorite na pitanje te ocjenom od 1 (najniža) do 5 (najviša) ocijenite vaše zadovoljstvo.

Erasmus odbor Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

Postoji 9 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.

ZADOVOLJSTVO DOLAZNOG/ODLAZNOG NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA ERASMUS + PROGRAMA

1. Spol

 

Žensko
Muško
Bez odgovora
2. Odredišna zemlja nastavnog/nenastavnog osoblja.

3. Matična zemlja nastavnog/nenastavnog osoblja.

4. Koliko ste zadovoljni dostupnošću informacija o programu Erasmus+?

1
2
3
4
5
Bez odgovora

5. Molimo Vas da navedete svoje prijedloge za poboljšanje rada osoba zaduženih za Erasmus+ program na Veleučilištu.

6. Molimo Vas da navedete pozitivna/negativna iskustva vezano za Vašu mobilnost.

7. Vaša mobilnost bila je u svrhu:
8. Tijekom mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa, unaprijedio/la sam:
a) određene specifične vještine koje odgovaraju mojem području rada
b) planiranje i organiziranje zadataka i aktivnosti
c) razvijanje ideja i njihova praktična primjena
d) timski rad
e) znanje o europskim temama
f) suradnju s ljudima različitih pozadina i kultura
9. U kojoj ste mjeri zadovoljni akademskom podrškom koje je pružila ustanova primatelj?
1
2
3
4
5
Bez odgovora