Društveni i ekonomski aspekti menstruacije


Poštovani,

 

mi smo grupa studentica s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i provodimo anketno istraživanje pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ksenije Klasnić na temu menstrualnog siromaštva i stigmatizacije zbog menstruacije u sklopu projekta UNIZG Ciklus čija je glavna svrha osiguravanje besplatnih menstrualnih potrepština za studentice Sveučilišta u Zagrebu.

Ovo istraživanje se provodi kako bi se utvrdili stavovi o menstruaciji, zastupljenost menstrualnog siromaštva, informiranost o menstruaciji i postojanje stigme zbog menstruacije. Na taj način, nadamo se dati društveni doprinos na temu menstrualnog i reproduktivnog zdravlja. 

Ovim putem želimo pozvati studentice i studente Sveučilišta u Zagrebu na sudjelovanje u istraživanju te Vas molimo da ispunite anketni upitnik koji smo osmislile. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i u bilo kojem trenutku možete odustati od sudjelovanja ili ne odgovoriti na pitanja na koja ne želite. Ova je anketa u potpunosti anonimna te će se podaci prikupljeni njome obrađivati  na grupnoj razini i neće se prikupljati IP adrese. Podaci istraživanja će se koristiti isključivo u znanstvene i stručne svrhe te potencijalno i za izradu diplomskog ili doktorskog rada. Anonimizirani podaci bit će trajno pohranjeni u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti kako bi bili dostupni u znanstvene svrhe ili za korištenje u podučavanju studenata.

Anketa je anonimna te traje između 15 i 20 minuta za studentice, te 10 do 15 minuta za studente. Valjalo bi istaknuti da su nam muški ispitanici jednako važni, stoga bismo bile iznimno zahvalne kada biste odvojili svoje vrijeme za sudjelovanje. Sugeriramo da anketu ispunjavate u privatnosti ili drugom Vama ugodnom okruženju. S obzirom na opseg anketnog upitnika možete se zaustaviti u bilo kojem trenutku i nastaviti ispunjavati kasnije (no u tom slučaju nemojte ugasiti "prozor" u kojem ste rješavali). 

Istraživanje je odobreno od strane Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja. Ako imate dodatnih upita vezanih uz istraživanje, možete nas kontaktirati na e-mail voditeljice istraživanja Danijele Vlahov (danijela.vlahov@gmail.com).

Hvala na iskazanom interesu da izdvojite svoje vrijeme za ispunjavanje ovog upitnika! To nam je od velikog značaja. Pritiskom na „Sljedeće“ potvrđujete da ste upoznati s informacijama o istraživanju i pristajete u njemu sudjelovati.

 

Srdačno,

Istraživački tim (Danijela Vlahov, Nika Barbarić i Magda Profaca)

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.