Prijavnica za "VeleRi sportski (tje)Dan"


Prijavni obrazac za "VeleRi sportstki (tje)Dan"

PAŽLJIVO PROČITAJ UVODNI TEKST I SVE OSTALE INFORMACIJE KAKO NA PRIJAVNOM OBRASCU TAKO I NA WEB STRANICI SZ-a

 

Pred tobom se nalazi prijavni obrazac za "VeleRi sportski (tje)Dan".  Kako bi se prijavio/la potrebno je ispuniti cijeli obrazac te ga ispunjenoga poslati*.

 

Ako se želiš prijaviti za više sportova ili za više faza projekta (npr sport i e-Sport i sl.) potrebno je ispuniti obrazac za svaku pojedinu prijavu (prva prijava za sport - nogomet, druga prijava za sport - graničar, treća prijava za paintball...).

 

Prilikom prijave tima (ekipe), dovoljno je da jedna osoba iz ekipe ispuni prijavnicu (voditelj) i navede preostale članove tima.

 

Nakon ispunjene prijavnice dobiti ćeš e-mail sa potvrdom da si se uspješno prijavio/la za pojedinu kategoriju natjecanja.

 

Ako imaš dodatnih pitanja vezanih uz način prijave ili koncept natjecanja posjeti web stranicu Studentskog zbora na adresi student.veleri.hr ili se javi porukom na broj +385 91 332 1313 (SMS / whapp / viber).

 

PRIJAVA JE SLUŽBENO ZAVRŠENA KADA SE UPLATI KOTIZACIJA ZA POJEDINU KATEGORIJU NATJECANJA. DETALJI I UPUTE NALAZE SE NA student.veleri.hr

NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U OBZIR.

 


*ispunjavanjem ovoga upitnika daješ suglasnost organizatoru da prikupi upisane podatke te da iste obradi i koristi u statističke svrhe vezane uz predmetni projekt

*sudjelovanjem u predmenom projektu daješ suglanost organizatoru da sav multimedijski materijal (slike video...) nastao tokom provođenja projekta koristi u promotivne svrhe projekta


 

Postoji 26 pitanja u ovom upitniku.