Upitnik o zadovoljstvu korisnika (VUKA I STUDIJ)


Poštovani,

u namjeri da ocijenimo i poboljšamo naše usluge te odnos prema vama, molimo vas popunite naš upitnik. Zanima nas je li naš odnos i pružena usluga zadovoljila vaša očekivanja. Zaokružite broj pored pitanja koji najbolje odražava vaše mišljenje.

Postoji 7 pitanja u ovom upitniku.

Informacija o privatnosti
Ovaj upitnik je anoniman.
Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi. Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.