Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog kurikuluma predškole


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog kurikuluma predškole.

Javni poziv otvoren je od 14. do 31. ožujka 2023. godine. 

 

Za uspješnu prijavu na Javni poziv, potrebna dokumentacija je:

- životopis kandidata

- dokaz o petogodišnjem radnom iskustvu

- dokaz u aktivnom radnom odnosu

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- potvrda o izboru na odgovarajuće suradničko, znanstveno ili znanstveno-nastavno radno mjesto (za kandidate pod člankom II., točkom 9. i 10. Javnog poziva).

 

Kontakt za dodatne informacije o Javnom pozivu: predskola@mzo.hr