Upute za korištenje sustava LimeSurvey

Uvod

Za početak rada sa LimeSurvey sustavom, potrebno je pristupiti stranici koja se nalazi na adresi: http://limesurvey.srce.hr/. Klikom na link dolazimo na stranicu LimeSurvey sustava.

Objava i kontrola pristupa


Pristup sustavu

Da bi korisnik mogao pristupiti izradi i provedbi upitnika u sustavu LimeSurvey, mora posjedovati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr (popis ustanova u kojima korisnici mogu dobiti elektronički identitet nalazi se na: http://limesurvey.srce.hr/.).U sustav LimeSurvey ulazi se klikom na poveznicu AAI@EduHr Login u gornjem desnom kutu ekrana, nakon čega se prikaže stranica za autentikaciju.


Nakon ispravne autentikacije korisnik ulazi na početnu stranicu sustava za rad s web-upitnicima


U gornjem desnom kutu nalazi se padajući izbornik koji nudi više mogućnosti. Create a new survey služi za izradu novog upitnika. Import a survey služi za uvoženje već postojećih upitnika, Copy a survey za kopiranje upitnika, ako želimo kao predložak upotrijebiti neki već postojeći upitnik, te List surveys za popis upitnika koje je do tada stvorio trenutačno prijavljen korisnik.

Odabirom Create a new survey korisnik dolazi na stranicu za izradu novog upitnika. 1. Base language (Osnovni jezik)-određivanje osnovnog jezika upitnika. Jednom kada se jezik odredi i pohrani, više se ne može mijenjati. Odabrani jezik služi za kasnije moguće prijevode upitnika. Na taj način možemo imati višejezične upitnike. Tijekom izrade upitnika nije moguće dodavati jezike, već se ta mogućnost može koristiti kasnije.
 2. Additional languages (Dodatni jezici)-odabir dodatnih jezika. Moguće samo nakon što se upitnik izradi.
 3. Title (Naslov)-kratki opisni naslov upitnika, npr."Prehrambene navike mladih". Ovaj će naslov biti vidljiv na svakoj stranici javnog upitnika.
 4. Description (Opis)-unos opisa upitnika, npr. "Upitnik za prikupljanje informacija o prehrambenim navikama osoba između 18 i 25 godina". U ovu sekciju mogu se pomoću WYSIWYG editora unijeti HTML elementi, poput slova i videoklipova.
 5. Welcome message (Poruka dobrodošlice)-unos poruke koja će se korisnicima prikazivati kada se prvi put prijave za ispunjavanje upitnika, npr. "Hvala Vam što ste odvojili vrijeme za ispunjavanje ovog kratkog upitnika". U ovu sekciju mogu se pomoću WYSIWYG editora unijeti HTML elementi, poput slika i videoklipova(dostupno jedino pri izradi upitnika, kasnije dostupno pod opcijom Edit survey text elements).
 6. End message (Završna poruka)-unos poruke koja će se korisnicima prikazivati kada ispune upitnik, npr. "Hvala Vam što ste ispunili ovaj kratki upitnik". U ovu sekciju mogu se pomoću WYSIWYG editora unijeti HTML elementi, poput slika i videoklipova(dostupno jedino pri izradi upitnika, kasnije dostupno pod opcijom Edit survey text elements).
 7. End URL (Završna adresa web-stranice)-URL koji će se prikazivati kao poveznica na kraju upitnika (omogućuje usmjeravanje korisnika na početnu ili bilo koju drugu stranicu koju želimo). Završni URL mora počinjati s http://, npr. http://limesurvey.org. U ovom URL-u možemo koristiti placeholdere {SAVEDID}, {TOKEN}, {SID} i {LANG}. SAVEDID je ID(identifikacijski broj) dodijeljen ovom konkretnom slučaju, TOKEN je token korišten za sudjelovanje u ovom upitniku, SID je ID upitnika i LANG je kod jezika, npr. http://www.limesurvey.org/test.php?var1={SAVEDID}&var2;={TOKEN}&var3;={SID}〈={LANG}. U verzijama višim od 1.82 s ovim poljem mogu se koristiti URL polja (URL fields) da bi se u završni URL slali parametri iz početnog URL-a. Također, u ovom URL-u može se koristiti {INSERTANS:SGQA}. Ovo omogućava dodavanje odgovora na specifično pitanje iz upitnika u završnii URL. To može biti korisno za slanje odgovora vanjskoj skripti, npr. adresi elektroničke pošte prikupljenoj u upitniku - "http://www.limesurvey.org/test.php?email={INSERTANS:1234X56X7}" (dostupno jedino pri izradi upitnika, kasnije dostupno pod opcijom Edit survey text elements).
 8. URL description (Opis URL-a)-opis završnog URL-a (dostupno jedino pri izradi upitnika, kasnije dostupno pod opcijom Edit survey text elements)
 9. Administrator (Ime administratora upitnika)-koristit će se u pozivima na ispunjavanje upitnika koji se šalju elektroničkom poštom.
 10. Admin email (Adresa elektroničke pošte administratora upitnika)-koristi se u polju "From:" u svim porukama elektroničke pošte koje se šalju.
  Napomena: mnogi pružatelji usluga hostinga prihvaćaju samo poruke elektroničke pošte u kojima polje "From:" sadrži adresu koja je na lokalnoj domeni, a sve će druge poruke, koje ne zadovoljavaju taj uvjet, biti uklonjene bez ikakvih vidljivih poruka ili upozorenja.
 11. Bounce email (Adresa elektroničke pošte na koju se šalju poruke s obavijestima o pogreškama) -U načelu ova adresa elektroničke pošte trebala bi biti adresa administratora. Ako korisnik želi prilagođenu skriptu za posebnu podjelu poruka o pogreškama, onda se ovdje koristi zasebna bounce adresa za automatsko procesiranje elektroničke pošte koja stiže na ovu adresu.
 12. Fax to -Koristi se za broj faks uređaja u slučajevima kada se upitnik mora ispisati na papir i slati poštom jer korisnik ne može ispuniti upitnik na internetu.
 13. Format (Format podataka) -pitanja će biti prikazana:
  1. Question by question -jedno pitanje po stranici
  2. Group by group -sva pitanja iz grupe po stranici
  3. All in one -sva pitanja na jednoj stranici

Prikaz i kretnje


 1. Show welcome screen (Prikaz ekrana dobrodošlice) -ako odaberemo "Yes" prikazivati će se početna poruka koju smo definirali u sekciji "Text Elements". Zadano je "Yes".
 2. Navigation delay (Odgoda navigacije) -vrijeme u sekundama prije nego što se omoguće "Previous" i "Next" gumbi. Zadano je 0 sekundi.
 3. Show [<< Prev] button (Vraćanje na prethodnu stranicu) -zadano je "Yes". Ako odaberemo "No", korisnici se ne mogu vraćati na prethodne stranice dok ispunjavaju upitnik.
 4. Show question/allow jumping (Prikaz popisa pitanja/dopusti skakanje) -kada odaberemo "Yes", pojaviti će se lista sa desne strane. Korisnici mogu skakati na bilo koju sekciju upitnika. U verziji 2.05 opcije su se promijenjene na "Disabled/Incremental/Full". "Disabled" i "Incremental" predstavljaju trenutačne "Yes/No" opcije. "Full" će uvijek pokazivati sve grupe/pitanja, što korisnicima dopušta da se slobodno kreću kroz upitnik. Ta opcija možda neće raditi za sve vrste uvjeta.
 5. Keyboard-less operation (Operacije bez tipkovnice) -aktivacijom ove opcije bit če moguće korištenje virtualne tipkovnice za određene vrste pitanja.
 6. Show progress bar (Prikaz trake napredovanja) -administratoru omogućava gašenje opcije "Progress bar" (traka napredovanja).
 7. Participants may print answers (Sudionici mogu ispisati pitanja) -ako se postavi "Yes", sudionici mogu u trenutku ispunjavanja upitnika ispisati sažetak odgovora.
 8. Public statistics (Javne statistike) -ako se postavi na "Yes", korisnici koji su ispunili i predali upitnik dobit će poveznicu na stranicu sa statistikom trenutačnog upitnika. Administrator može odrediti koja pitanja želi obuhvatiti statistikom pridjeljivanjem odgovarajućeg atributa pitanju.
 9. Show graphs in public statistics (Prikaz statistike grafovima) -određuje hoće li javne statistike za taj upitnik uključivati grafove ili samo tablični pregled. Stvaranje grafova za velike upitnike s mnoštvom odgovora traje neko vrijeme i zahtijeva od servera dosta resursa. Zadano je ugašeno.
 10. Automatically load URL when survey complete (Automatski uvoz URL-a pri predaji upitnika) -ako se postavi "Yes", pri predaji upitnika korisnik će se automatski preusmjeriti na završni URL. Završni URL se određuje u prethodnoj sekciji ("Text Elements Section"). Ova opcija radi samo na aktivnim upitnicima.
 11. Show "There are X questions in this survey (Ovaj upitnik sadrži x pitanja) -ako se postavi "Yes", ova će poruka biti prikazana na ekranu dobrodošlice. Ova opcija neće utjecati na verziju za ispis.
 12. Show group name and/or group description (Prikaz imena grupe i/ili opis) -kontrolira prikaz imena grupa i/ili opisa. Ova opcija neće utjecati na verziju za ispis. Zadano je da se prikazuje oboje.
 13. Show question number and/or code (Prikaz broja pitanja i/ili koda) -kontrolira prikaz rednog broja pitanja i/ili koda. Ova opcija neće utjecati na verziju za ispis. Zadano je da se prikazuje oboje.
 14. Show "No answer" -ako se postavi na "Yes", "No answer" odgovori će biti prikazani kao zadani izbor za neobavezna pitanja. Ako se ova opcija ugasi, ispitanik neće moći deselektirati odabranu odgovorenu opciju u neobaveznim pitanjima.

Objava i kontrola pristupa


 1. List survey publicly (Javno postavljen upitnik) -ako se postavi "Yes", upitnik će biti postavljen na listu dostupnih upitnika na portalu.
 2. Start date/time (Datum ili vrijeme aktiviranja) -upitnik će postati aktivan u ponoć definiranog dana i od tada će se moći ispunjavati. Za gašenje ove opcije polje treba ostaviti prazno.
 3. Expiry date/time (Datum ili vrijeme isteka) -upitnik će postati nedostupan od postavljenog datuma. Nakon postavljenog datuma upitnik se više neće moći ispunjavati, npr. ako se datum isteka postavi na 31.12. upitnik se više neće moći ispunjavati 1.1. Za gašenje ove opcije polje treba ostaviti prazno.
 4. Set cookie to prevent repeated participation? (Postavljanje kolačića za sprječavanje ponovnog sujedlovanja) -ako se postavi "Yes" i upitnik za kontrolu ne koristi tablicu tokena, kolačić će se pohraniti na računalo svakog ispitanika kada predaje upitnik. Kolačić će spriječiti da korisnik tog računala ispuni upitnik više puta. Postoje ograničenja u stupnju sigurnosti ovakvog sustava, ali generalno, omogućava kontrolu nad višekratnim ispunjavanjem upitnika od strane istog korisnika.
 5. Use CAPTCHA for (Upotreba CAPTCHA) -ovom opcijom pali se ili gasi CAPTCHA. Zadano je da se CAPTCHA omogući samo za javnu registracijsku stranicu, ali se, također može omogućiti i prije pristupa upitniku i prije pohrane djelomičnih odgovora.

Notifikacije i upravljanje podacima


 1. Send basic admin notification email to: and Send detailed admin notification email to: -Ova polja omogućavaju slanje notifikacija ili odgovora na upitnike na bilo koju adresu elektroničke pošte prilikom predaje upitnika. Uređivanje predložaka za ove adrese moguće je u polju "Email templates". Višestruki primatelji mogu se podesiti odvajanjem unosa točkom sa zarezom ( ; ), npr "yourname@test.com; myname@test.com; hisname@test.com" ili kad se koriste placeholderi "yourname@test.com; {INSERTANS:82733X12X73};{TOKEN:EMAIL}". Za slanje elektroničke pošte administratoru upitnika mora se koristiti {ADMINEMAIL}. Postoji više načina za unos adresa:
  1. unos specifične adrese elektroničke pošte, npr. Yourname@test.com
  2. unos koda SGQA -odgovor će biti poslan na adresu unesenu kao odgovor na to određeno pitanje (koristiti format {INSERTANS:9999X88X12} na isti način na koji bi ponovno koristili informacije iz prethodnih odgovora)
  3. unos koda tokena (moguće samo ako upitnik nije anoniman) i odgovor će biti poslan an adresu preuzetu iz polja tokena (koristiti format {TOKEN:EMAIL} ili {TOKEN:ATTRIBUTE_1} na isti način na koji bi ponovno koristili informacije iz tablice tokena)
  4. od verzije 1.92: unos važeće izjave koja odgovara "Expression Manager". Ovo omogućava korištenje koda pitanja umjesto SGQA sintakse (za lakšu čitljivost) uz uvjetnu logiku, npr. slanje notifikacija raznim korisnicima ovisno o podacima unesenima u upitnik.
 2. Date stamp? (Označavanje svakog pitanja datumom) -ako se odabere "Yes", prilikom predaje upitnika dodat će se polje s oznakom datuma i vremena predaje.
 3. Save IP adress (Pohrana IP adrese za sve odgovore) -ako se odabere "Yes", prilikom predaje upitnika dodat će se polje s IP adresom ispitanika.
 4. Save referrer URL? (Pohrana URL adrese sa koje je ispitanik došao) -ako se odabere "Yes", prilikom predaje upitnika dodat će se polje s URL-om s kojeg je ispitanik došao na upitnik.
 5. Enable assessment mode? -Ovom postavkom omogućuju se procjene za upitnik.
 6. Save timings -ako se omogući, ova opcija će pri aktivaciji upitnika napraviti novu tablicu u koju će biti pohranjeni podaci o vremenima rješavanja, npr. koliko dugo ispitanik ostaje na jednoj stranici prilikom ispunjavanja upitnika.
 7. Participants may save and resume later? -ova opcija omogućuje ispitaniku da pohrani svoje odgovore i nastavi s odgovaranjem kasnije. Ova opcija ima najviše smisla kada su u pitanju otvoreni upitnici ili upitnici s anonimnim odgovaranjem.
 8. Google Analytics Tracking ID for this survey -omogućava integraciju servisa Google Analytics. Praćeni ID može se ubaciti u predloške koristeći {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. Puni JavaScript kod, koji Google Analytics očekuje (uključujući i ključ), može se uključiti u predloške preko {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 9. Google Analytics Style for this survey:
  1. Do not use Google Analytics -{GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} prazan je string.
  2. Default Google Analytics -{GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} koristi se standardni Google Analytics kod, ubacujući odgovarajući Google Analytics Key.
  3. SurveyName-[SID]/GroupName -{GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} sadrži prilagođeni Google Analytics kod da bi pohranio URL kao {SURVEYNAME}-[{SID}]/{GROUPNAME}. Ova opcija može biti korisna ako se želi analizirati navigacija kroz upitnik, vrijeme provedeno po stranici i stopa odustajanja po stranici.

Korištenje Google API-ja

 1. Registracija/prijava na Google Analytics (GA): www.google.com/analytics/.
 2. Stvoriti ID za praćenje (stranica ne bi smjela pokazivati na upitnik, nego na dio prije 'indeks.php?'), ID za praćenje trebao bi biti UA-xxxxx.
 3. Odlazak na globalne postavke upitnika na LimeSurveyju.
 4. Postavljanje ID-ja za praćenje u odgovarajuće polje (Google Analytics tracking ID). Najbolje bi bilo postaviti GA style, praćenje svih stranica za dobivanje više informacija.
 5. Ne treba ništa raditi u "Shipped templates", jer je dio {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} već tamo.
 6. Aktivirati upitnik.
 7. Ispuniti upitnik.
 8. Otići na glavni panel GA, (ako ima više od jednog računa, odabrati odgovarajući račun u gornjem desnom kutu) trebali bi biti vidljivi grafovi sa statistikom. Pripaziti na datume u gornjem desnom kutu.

Tokeni


Anonymized responses Ova opcija omogućava korisniku da odredi hoće li se odgovori na upitnik povezivati sa informacijama iz tablice tokena upitnika ili će ostati anonimni. Zadana vrijednost je "No". Ako korisnik odabere "Yes", upitnik će posve anonimizirati odgovore, odnosno neće postojati način da se odgvori povežu sa ispitanicima. Čak ni administrator ne može povezati odgovore s ispitanicima. Međutim, korisnik uvijek može pogledati svaki odgovor ispitanika u upitniku zasebno. Iako će biti individualna i anonimna, statistika se još uvijek može pratiti.
Pažnja! Ako se ova opcija uključi, datum predaje odgovora i datum završetka tokena uvijek će biti postavljeni na 1980-01-01 00:00, bez obzira na druge postavke. Zašto? Postavljanjem krivog datuma predaje osigurava se da neće doći do povezivanja informacija o vremenu predaje sa zapisima web-servera, gdje bi se mogao pojaviti ključ tokena kada upitnik započne, odnosno, dodatno se osigurava anonimnost ispitanika.

Enable token-based response persistence -Ako upitnik koristi tokene i odgovori nisu anonimni, bilo bi dobro omogućiti ovu opciju. Ako se ova opcija uključi, ispitanici će moći otići s upitnika i nastaviti sa rješavanjem kasnije, u bilo koje doba, bez korištenja funckije "Resume later", npr. ako im nešto odvuče pozornost ili im se internetski pretraživač sruši. Kada kliknu na pozivni link za upitnik, naći će svoje odgovore na pitanja na mjestu, čak će biti na istoj stranici upitnika na kojoj su bili prije.

Allow multiple responses or update responses with one token? -Zadana vrijednost je "No". Ako se aktivira ova opcija, ispitanici će se moći vratiti na upitnik, čak i ako su ga već predali. Ako je upitnik anoniman ili je "Enable token-based persistence" postavljen na vrijednost "No", ova opcija će dodati novi odgovor. Ako upitnik nije anoniman i "Enable token-based persistence" je postavljen na vrijednost "Yes", korisnik će ažurirati postojeće odgovore.

Allow public registration -Ako se koriste tokeni za kontrolu pristupa upitniku, upitnik će moći koristiti jedino oni koji imaju pristup i unikatni token iz tablice tokena. Ako se žele koristiti tokeni, a istovremeno su dopuštene i javne registracije, ovu opciju treba omogućiti. Vrijednost "Yes" dopustiti će posjetitelju da se registrira imenom i adresom elektroničke pošte. Skripta će za tu osobu napraviti novu prijavu u tablici tokena i potom će im poslati poziv elektroničkom poštom. Skripta će osigurati da samo jedna osoba po adresi elektroničke pošte može ispuniti upitnik.

Use HTML format for token email? -Ako se ova opcija postavi na vrijednost "Yes", sve poruke koje pošalje upravljačko sučelje tokena (poziv, podsjetnik, potvrda) bit će u HTML-u. Za ove poruke elektroničke pošte korisnik će moći koristiti "Rich formatting". Prilikom stvaranja upitnika zadana vrijednost je "Yes".
Pažnja! Prilikom uključivanja ili isključivanja ove postavke mora se napraviti dupla provjera izgleda predložaka elektroničke pošte kako bi korisnik bio siguran da sve izgleda kako on želi.

Set token length to -Zadana vrijednost od 15 znamenki (maksimalna podržana vrijednost je 35) je u redu, pa nije potrebno mijenjati ovu postavku. Ako se ova postavka ipak mijenja, potrebno je unijeti broj (X) koji bi trebao biti veći od 5 (ako je uneseni broj <5 bit će konvertiran u zadanu vrijednost 15). Pri generiranju tokena, svi tokeni će koristiti dužinu od X znamenki.

Import -Pri izradi upitnika alternativno se može uvesti struktura upitnika iz ove kartice. Postoji opcija da se dopusti LimeSurveyu da automatski konvertira relativne URL-ove u lokalne slike/medijske datoteke i INSERTANS tagove (preporučeno).

Copy -Pri izradi upitnika alternativno se može kopirati postojeći upitnik iz ove kartice. Postoji opcija da se dopusti LimeSurveyu da automatski konvertira relativne URL-ove u lokalne slike/medijske datoteke i INSERTANS tagove (preporučeno). Druge opcije su prilično jasne. Napomena, pri kopiranju upitnika, početni i završni datumi su obrisani.

Resursi

Ova kartica omogućuje upravljanje datotekama (slike, medijske datoteke) koje su uvezene u HTML editor i vidljive su samo ako se editira upitnik, ne tijekom stvaranja upitnika.
Pruža mogućnost:

 1. pretraživanja dostupnih datoteka
 2. izvoza datoteke kao ZIP arhive
 3. uvoz ZIP arhive kao datoteke

Važni savjeti:

 1. Autorizirane datotečne ekstenzije definirane su u config-defaults.php
 2. Datoteke za upitnik nalaze se u poddirektoriju upload/survey/
 3. Uvezene datoteke vidljive su samo tijekom pretraživanja resursa na tom upitniku (grupe, pitanja, odgovori), ne u ostalim upitnicima ili objektima
 4. Ne očekivati da ova ograničena vidljivost pruža povjerljivost izvora jer su dostupni svakome s internetskim preglednikom kome je poznat URL datotete
 5. Nije moguć uvoz ZIP datoteke koja sadržava poddirektorije

Dodatni jezici

Za dodavanje još jezika upitnik treba ponovno napraviti i pohraniti, potom ga ponovno editirati. Tada se mogu dodavati jezici. Ako se izbriše jezik iz upitnika, sav sadržaj na tom jeziku također se trajno briše iz upitnika, tako da oprezno s brisanjem jezika.
Klikom na gumb "Save and continue" na prvoj stranici postavki upitnika bit ćete usmjereni na stranicu za jezike koja dopušta promjenu teksta na svakom jeziku, kao što je "Survey name, Welcome Text...itd". Također, moguća je promjena formata datuma koji će se koristiti za pojedini jezik.

Povratak na vrh stranice